En enkel prisjämförelse som vi genomförde 2012 visade på detta.

Återförsäljare 400 L och U-element 300 L och U-element
Tjällden 195 kr/m 175 kr/m
Beijerbygg 249 kr/m 220 kr/m
Byggmax 275 kr/m 250 kr/m
ByggaHemma 338 kr/m 282 kr/m

Observera att Tjällden inte inkluderar frakt vilket gör jämförelsen aningen haltande. Konklusionen blir att om du behöver du kantelement för en hel villa lönar det sig att beställa från grundleverantör typ Tjällden medans är det för en mindre utbyggnad kan det löna sig att kolla med byggmaterialhandeln.

Pris på Husgrunder – vad påverkas de av

Husgrunder påverkas av många olika parametrar

  • Markförhållanden
  • Geografi
  • Grundläggning
  • Grundmaterial

Markförhållanden

Markförhållanden påverkar i allra högsta grad priset på en husgrund. Det som kan göra en husgrund väldigt dyr är om markförhållande på tomten är ogynnsamma. En hustomt som är väldigt sank kan exempelvis göra att man måste påla husgrunden. Det kan kosta allt från 100 000 kr till 500 000 kr. Det beror helt på hur sank marken är och hur mycket pålar man behöver slå ner i marken.

Geografi

Beroende på var i Sverige du bor så kommer du behöva framförallt anpassa markarbetet men även byggmaterialet lite grann. För norra Sverige måste man exempelvis gräva djupare för att komma ner till tjälfritt djup. Något som fördyrar grundläggningen.

Grundläggning

När man väl vet vilka markförhållandena är så påverkar valet av grundläggare också priset på en husgrund. När markarbetet väl är gjort och du grävt ur för husgrunden är resten ganska mycket baserat på kvadratmeterpris för att lägga en husgrund. Men visst, passar du på att lägga om halva tomten för att dra om dränering, eller för att anlägga en fin trädgård när du ändå gräver upp så kostar det ju givetvis extra.

Grundmaterial – byggmaterial och kantelement

  • Kantelement
  • Cellplast
  • Vattenburen Golvvärme
  • Armering

Byggmaterialet till en husgrund står för 10-20% av byggkostnaden. Det beror givetvis på grundens beskaffenhet och om man måste påla.

Kantelement

Som du ser av tabellen ovan så kostar kantelement per löpmeter. Och hörnen är dyrare. Det som sedan avgör kostnaden för materialet är givetvis hur stort huset är, om huset behöver markisolering och liknande. Kantelement kan vara av typerna U-element eller L-element. Vissa gör skillnad på dessa i pris.

Cellplast

Det används stora mängder cellplast i en husgrund. För en 50 kvm villagrund så lägger man ut 300 eller 400 mm isolering. Det ger för 400 mm cellplast en kubikmeter antal på 0,4m x 50 kvm = 20 kubik cellplast.

Vattenburen golvvärme

Idag använder de allra flesta vattenburen golvvärme. Det gjuts med fördel in i den gjutna betongplattan redan från början. Tack vare cellplasten som ligger under golvvärmen så blir värmeförlusterna mycket låga då värmen stiger in i huset.

Armering – armeringsjärn och armeringsnät

Genom att armera med armeringsjärn och armeringsnät får man en hållfast grund både utifrån tryckhållfasthet men också draghållfasthet.